Επωνυμία:SOLAR CH-Z ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 161696140000
Διεύθυνση - Έδρα: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΤΚ:40300, ΦΑΡΣΑΛΑ
Διαχειριστής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΟΣ


Powered by Digi-Plan


Support by Byte12